Fişă de opinie

În vederea creşterii calităţii cursurilor de formare continuă, Vă rugăm să completați următoarea fişă de opinie, răspunzînd sincer la întrebări.

Selectati cele mai potrivite stagii de formare continua in Cadrul ISE: