FORMULARUL DE ÎNSCRIERE 


Stagii de formare profesională continuă, 150/450 ore (20 de credite)


Rechizite bancare:

 

Formularul de înregistrare la 9 programe nou acreditate îl accesați aici


Ne gasiți și pe facebook