Inregistrare online


 

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE 
 
1.  Engleza

 

Catedra Matematică şi Ştiinţe

14. Chimia
16. Fizica
20. Matematica si  fizica         
 

Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional
 
22. Management educaţional (directori gimnaziu, liceu, colegiu)   
23. Management educaţional (directori adj. instruire)   
24. Management educaţional  (directori adjuncţi educaţie)  
25. Psihologie (psihologi şcolari)
26. Psihopedagogie (cadre didactice de sprijin)
27. Psihopedagogie (cadre didactice din CCC)
 

Catedra Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii

31. Educaţia muzicală (conducători muz. din inst. preşc)
32. Geografia (sc. alolingva)
36. Istoria
37. Istorie şi educația civică  (spec. dublă, şc. naţ.)

Ne gasiți și pe facebook