Centrul Naţional de Educaţie Rutieră

Centrul National de Educaţie Rutieră

Şef Centru: Lilia Buimestru  


Centrul Naţional de Educaţie Rutieră este o unitate de cercetare, dezvoltare şi monitorizare în domeniul educaţiei rutiere la toate nivelele de învăţământ şi a sistemului de pregătire a conducătorilor de autovehicule la toate categoriile şi subcategoriile.

Obiective generale:
 • Dezvoltarea culturii profesionale a cadrelor didactice şi de conducere din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule la toate categoriile şi subcategoriile;
 • Elaborarea şi implementarea standardelor educaţionale în domeniu;
 • Promovarea şi îmbunătăţirea parteneriatului şi dialogului cu autorităţile de resort cu responsabilităţi în domeniul siguranţei traficului rutier. 
În cadrul Centrului activează formatori de înaltă calificare, competenţi, competitivi, capabili să ofere servicii calitative în formarea şi dezvoltarea profesională a specialiştilor din domeniul educaţiei rutiere şi din sistemului de pregătire a conducătorilor de autovehicule la toate categoriile şi subcategoriile.

 • Buimestru Lilia, lector superior, doctorand 
 • Vrabii Violeta, lector superior, doctorand 
 • Onceanu Vasile, inginer, dr., conf. univ.
 • Manole Nicolae, inginer, lector superior, masterand
 • Frimu Teodora, medic/medicină de urgenţă, lector superior.
Centrul oferă diverse programe de formare profesională continuă, desfăşurate la IŞE şi în teritoriu:
 • psihopedagogie pentru profesorii din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule (150 ore/75 ore);
 • psihopedagogie pentru instructorii din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule (150 ore/75 ore);
 • psihopedagogie pentru managerii din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule (150 ore/75 ore);
 • psihopedagogie pentru evaluatorii examenelor de calificare  din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule (150 ore/75 ore);
 • psihopedagogie pentru profesorii/medici din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule (150 ore/75 ore);
 • psihopedagogie pentru profesorii care predau „Securitatea traficului rutier” în învăţămîntul general (75 ore);
 • psihopedagogie pentru profesorii din Centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională a personalului din domeniul transportului rutier (150 ore/75 ore);
 • psihopedagogie pentru managerii din Centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională a personalului din domeniul transportului rutier (150 ore/75 ore);
Centrul organizează trainiguri, seminarii de scurtă durată diverse parteneriate. 

Sînteți întotdeauna bineveniți la Institutul de Științe ale Educației, conlucrarea cu noi va contribui la dezvoltare profesională şi avansare în carieră.