Contact

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

str. Doina 104, MD 2059, Chisinau, Republica Moldova

tel: +373 22 468733, +373 22 400700

fax:+373 22 459854

e-mail: ise@ise.md,

Contact


 

 

 Birou

 Telefon

Director

Pogolșa Lilia

 

400-701

Anticamera

 

 

 

201

400-700

46.87.33

Fax: 45.98.54

Director adjunct Formare Profesională

Vicol Nelu

316

46.67.87

Director adjunct Cercetare și Relații Internaționale

Bucun Nicolae

201

46.67.86

Secretar ştiinţific


203

400-755

Secția Resurse Umane și Relații cu Publicul

Şef secție: Năduh Larisa

Mihailov Silvia

302

46.87.28

Servicul Economico-Financiar și Gestionare

Furtuna Zinaida

304

46.82.91

46-03-66

Economist-coordonator

Coșeru Ina

306

400-757

Secţia Doctorat

Şef secție: Afanas Aliona

211

46.69.05

Secţia Managementul Formării Profesionale și Asigurarea Calității

Şef secţie: Leviţchi Aliona

301

46.87.30, 46.29.59


Biblioteca

Bibliotecar: Globa Elizaveta

 

400-729


Catedra Învățămînt primar și Educație Timpurie

Şef catedră:  Clichici Veronica

101-A 

400-711

Catedra Psihopedagogie și Mangament Educațional

Şef catedră: Ciobanu Lilia

204 

400-759


 

 403

 

Catedra Didactica Disciplinelor Școlare

Şef catedră: Petrovschi Nina

207

46-03-63

 

  

205

Comitetul Sindical

Țîntari Vasile  

211

400-700

Univers Pedagogic

Redactor-şef: Ciobanu Vladimir

411

400-717

Consiliu Ştiinţific Specializat

Vicepreședinte: Andriţchi Viorica

410

400-717

Centrul  Naţional de Educaţie Rutieră

Șef centru: Buimestru Lilia

109

46.87.32

Secția Tehnologii Informaționale

Șef centru: Gremalschi Ludmila

214

400-752

Centrul de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional

Șef centru: Vasilache Octavian

209

46.69.06

400-760

Serviciu Administrare și Gospodărire Institut

Director-adjunct: 

Şef gospodărie: Creţu Tamara

313

46.69.21

400-753

Profilactoriu „Pedagogul”

Medic –şef:

Recepţia: Medelean Elena

 

400-710

400-749

Arhiva

Rabacu Ion

 

400-722

46-29-59