Contact

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

str. Doina 104, MD 2059, Chisinau, Republica Moldova

tel: +373 22 468733, +373 22 400700

fax:+373 22 459854

e-mail: ise@ise.md,

Contact


 

 

 Birou

 Telefon

Director


 

400-701

Anticamera

 

 

 

201

400-700

46.87.33

Fax: 45.98.54

Director adjunct Perfecţionare

Vicol Nelu

316

46.67.87

Director adjunct Ştiinţă

Bucun Nicolae

201

46.67.86

Secretar ştiinţific

Paladi Oxana

203

400-755

Secția Resurse Umane și Relații cu Publicul

Şef secție: Năduh Larisa

Mihailov Silvia

302

46.87.28

Servicul Economico-Financiar și Gestionare

Furtuna Zinaida

304

46.82.91

46-03-66

Economist-coordonator

Coșeru Ina

306

400-757

Secţia Doctorat

Şef secție: Afanas Aliona

211

46.69.05

SecţiaManagementul Formării Profesionale și Asigurarea Calității

Şef secţie: Leviţchi Aliona

301

46.87.30, 46.29.59

Sectorul Limbă și Comunicare

Şef sector: Hadîrcă Maria

303

400-758

Sectorul Calitatea Educației

Şef sector : Nastas Svetlana

307

400-740

Sectorul Parteneriate Educaționale

Şef sector: Globu Neli

305

400-713

Sectorul Asistența Psihologică în Educație

Şef sector: Bolboceanu Aglaida

406

46-00-29

400-716

Sectorul Educaţie Timpurie

Şef sector: Clichici Veronica

310

400-712

Sectorul Managementul Formării profesionale

Şef sector: Afanas Aliona

401

400-723

Biblioteca

Șef bibliotecă: Globa Elizaveta

 

400-729

Catedra Pedagogie și Psihologie

Şef catedră: Petrovschi Nina

309

400-712

Catedra Educație Lingvistică și Literară, Învățămînt primar și Educație Timpurie

Şef catedră: Marin Mariana

204, 105

400-711

Catedra Psihopedagogie și Mangament Educațional

Şef catedră: Andriţchi Viorica

207

400-759

Catedra Catedra Matematică și Știință

Şef catedră: Achiri Ion

403

46-03-63

Comitetul Sindical

Țîntari Vasile  

211

400-700

Univers Pedagogic

Redactor-şef: Pîslaru Natalia

411

400-717

Consiliu Ştiinţific Specializat

Vicepreședinte: Andriţchi Viorica

410

400-717

Centrul  Naţional de Educaţie Rutieră

Buimestru Lilia

109

46.87.32

CentrulTehnologii Informaționale

Șef centru: Gremalschi Ludmila

214

400-752

Centrul de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional

Șef centru: Belîi Vitalie

209

46.69.06

400-760

Serviciu Administrare și Gospodărire Institut

Director-adjunct:

Şef gospodărie: Creţu Tamara

313

46.69.21

400-753

Profilactoriu „Pedagogul”

Medic –şef: -Vîlcu Silvia

Recepţia: Medelean Elena

 

400-710

400-749

Arhiva

Rabacu Ion

 

400-722