Programele stagiilor de formare profesională continuă sunt reconceptualizate în conformitate cu politicile educaţionale şi nevoile cadrelor didactice. Predarea / învăţarea / evaluarea se va realiza în cadrul disciplinelor integrate în baza principiului transdisciplinarităţii. 

I. Stagii de formare profesională continuă, 150 / 450 ore, (20 de credite)

II. Module tematice de formare profesională continuă