Secretar Ştiinţific

 

 

 

 

  Secretar Ştiinţific


PALADI Oxana,
Doctor în psihologie, conferențiar universitar,
Secretar știinţific al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
email: paladi.oxana@mail.ru
Tel.: 022400755

CURRICULUM VITAE

LISTA PUBLICAŢIILOR

Secretar Ştiinţific
Secretar Ştiinţific
Secretar Ştiinţific
Secretar Ştiinţific