Departamentul Formare Continuă

 

 

Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2019 

 


FORMULAR 
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă 
a cadrelor didactice și de conducere”)
20 credite
FORMULAR ECD 
de înregistrare 
(„Evaluarea criterială prin descriptori 
în învăţământul primar”)
3 credite