Departamentul Formare Continuă

 
Programele de Formare Profesională Continuă actualizate, 2019


Planul stagiilor de formare profesională continuă
a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2019
 R A P O R T U L ACTIVITĂȚII DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN ANUL 2018


 


FORMULAR 
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă 
a cadrelor didactice și de conducere”)