Inregistrare online


 

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE Aria curriculară Limbă și Comunicare 
 

 
Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe

12. Matematica (școala națională)
13. Matematica (școala alolingvă
14. Fizica (școala națională)
15. Chimia (școala națională)
16. Biologia (școala națională)
17. Biologia (școala alolingvă)
18. Chimie si biologie (specialitate dublă, școala națională)

 
Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional
 
19. Management educaţional (directori gimnaziu, liceu, colegiu)   
20. Management educaţional (directori adj. instruire)   
21. Management educaţional (directori adjuncţi educaţie)  
22. Psihologie (psihologi şcolari)
23. Psihopedagogie (cadre didactice din CCC)
24. Psihopedagogie (cadre didactice fără studii pedagogice)
25. Dezvoltarea personală (ciclul gimnazial și liceal)
26. Psihopedagogie (cadre didactice de sprijin)
 

Aria curriculară Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii

27. Istoria (școala națională)
28. Istorie şi educația civică (spec. dublă, şc. naţ.) 
29. Educația civică (școala națională)
30. Geografia (școala națională)
31. Educaţia muzicală (școala națională)
32. Educaţia muzicală (inst. preşc)
34. Religie

Ne gasiți și pe facebook