ADMITEREA 2017

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI din CHIŞINĂU

în contextul Acordului de colaborare cu

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI, ROMÂNIA,

şi în conformitate cu

Protocolul de colaborare între

Ministerul Educaţiei din Republica Moldova

şi Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice din România pentru anii de învăţământ 2016 – 2019,

anunţă desfăşurarea de către Universitatea Dunărea de Jos

a concursului de 

ADMITERE 

la STUDII UNIVERSITARE, CICLUL II, MASTER


Domeniul: Filologie


Programul de studii universitare de masterat: Literatură română și dialog pluri-identitar: paradigme culturale și didactice contemporane

(cu predare în limba română

la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chișinău).

Forma de învăţământ: cu frecvenţă la zi

Durata studiilor: 2 ani

Numărul total de credite: 130

Numărul de locuri cu finanţare din bugetul României:

50 de locuri cu bursă.


Universitatea din Galaţi eliberează Diploma de Master.


Participarea la concurs:

La concurs pot participa absolvenţi ai facultăţii de litere (româna, limbi străine), de istorie/educaţie civică, de culturologie, de ştiinţe ale comunicării.


Calendarul de admitere:

Depunerea dosarului cu documentele originale şi copii pentru concurs:

-sediul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (perioada 04 – 15 septembrie 2017), 

Chişinău, str. Doina, 104, Blocul de studii, sala 309, etajul III,

 

orele de depunere: 09.00 – 17.00, luni - sâmbătă;

-susţinerea interviului (motivaţia şi valoarea opţiunii), se va susţine la depunerea dosarului;

Informaţii la tel. 022-400-712; 022-46-67-87; 06-88-66-48; 022-46-87-30


ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE:

 

 • fişa de înscriere (se completează la momentul înscrierii);
 • diplomă de licenţă/de studii universitare - copie legalizată; dacă diploma de licenţă este în limba rusă sau în limba română, dar cu caractere ruseşti, este necesară traducerea legalizată; dacă media de la licenţă/de studii universitare este prezentată în forma de la 1-5, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei va face conversia în sistemul 1-10.
 • foaie matricolă/dosar academic/supliment la diplomă - copie legalizată; dacă foaia matricolă este în limba rusă sau în limba română, dar cu caractere ruseşti, este necesară traducerea legalizată; dacă media de la licenţă/de studii universitare este prezentată în forma de la 1-5, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei va face conversia în sistemul 1-10.
 • diplomă de bacalaureat/certificat de absolvire 10/11 clase - copie legalizată; dacă diploma de bacalaureat este în limba rusă sau în limba română, dar cu caractere ruseşti, este necesară traducerea legalizată. dacă media de la licenţă este prezentată în forma de la 1-5, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei va face conversia în sistemul 1-10.
 • foaie matricolă/dosar personal pentru studii liceale/medii;dacă foaia matricolă este în limba rusă sau în limba română, dar cu caractere ruseşti, este necesară traducerea legalizată. dacă media de la licenţă este prezentată în forma de la 1-5, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei va face conversia în sistemul 1-10.
 • certificat de naştere - copie legalizată; dacă certificatul de naştere este în limba rusă sau în limba română, dar cu caractere ruseşti, este necesară traducerea legalizată.
 • certificat de căsătorie - copie legalizată; dacă certificatul de căsătorie este în limba rusă sau în limba română, dar cu caractere ruseşti, este necesară traducerea legalizată.
 • copie simplă după buletinul de identitate (Republica Moldova), inclusiv anexa (domiciliu);
 • două copii simple ale primei pagini a paşaportului - pagina cu fotografia;
 • trei fotografii 3/4;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (copie legalizată);

 

 

 


TOATE DOCUMENTELE VOR FI PREZENTATE ÎNTR-O MAPĂ PENTRU HÂRTIE (care se poate lega) ŞI VOR FI AŞEZATE ÎN EXACT ORDINEA SPECIFICATĂ ÎN LISTĂ.

Candidaţii admişi vor depune documentele originale în perioada specificată, în caz contrar vor fi declaraţi respinşi.

Nu se solicită retragerea dosarelor imediat după afişarea rezultatelor.


INFORMAŢIE DESCRIPTIVĂ SUPLIMENTARĂ

1. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de Master:

130 Credite, dintre care: 120 credite la discipline obligatorii,

10 credite la examenul de disertaţie (teza de master).


2. Competenţe formate:

a) Cercetătorştiinţific;

b) Profesor de limba şi literatura română pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, cu deschidere inter- şi transculturală, inter- şi transdisciplinară;

c) Secretar literar în instituţii culturale (teatre, biblioteci, centre culturale etc.);

d) Redactor de carte la edituri locale şi naţionale;

e) Consilier editorial pentru edituri locale şi naţionale;

f) Documentarist şi referent de carte românească şis trăină pentru biblioteci;

g) Mediator cultural în cadrul instituţiilor de profil/departamentelor de comunicare interculturală/interetnică din ţară şi din străinătate.

Planul de studii este realizat în sediul IŞE de către personalul didactic al Universităţii din Galaţi, cu implicarea personalului didactic al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

Activităţile se realizează la IŞE în fiecare săptămână, vinerea între orele 15.00 – 19.30, şi sâmbăta între orele 9.00- 16.00, conform planului de studii.