AVIZ
Vineri, 05  aprilie 2013, ora 1400, 
în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor in pedagogie a dnei Grigor Ina, cu tema:
EDUCAŢIA ECONOMICĂ A ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÎNTUL LICEAL IN REPUBLICA MOLDOVA,  specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală.

Conducător ştiinţific: CARA A., dr. în pedagogie, conf. cercet.
Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str. Doina, 104.