În primul  trimestru al anului curent echipa de cercetători ştiinţifici din cadrul Sectorului Teoria Educaţiei al IŞE, reprezentată de către  Hadîrca Maria, conferenţiar cercetător, doctor în pedagogie, Callo Tatiana, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie, Cuzneţov Larisa, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie şi Afanas Aliona, doctor în pedagogie, a finalizat Concepţia învăţării pe tot parcursul vieţii.
 Scopul iniţial al Concepţiei învăţării pe tot parcursul vieţii vizează elaborarea unei strategii comprehensive privind implementarea învăţării permanente la nivel naţional (instituţional şi individual), în toate sferele vieţii publice şi private, care are în vedere racordarea sistemului naţional de învăţământ la tendinţele manifeste pe plan european, dezvoltarea cetăţeniei active, a coeziunii sociale şi ocuparea forţei de muncă, iar scopul final al acesteia îl constituie instituirea în Republica Moldova a unei veritabile societăţi a cunoaşterii.
În această viziune, în contextul valorilor societăţii postindustriale informaţionale, bazată pe cunoaştere, oamenii trebuie orientaţi să înveţe continuu şi în mod adecvat, rapid şi eficient, inovativ chiar, valorificîndu-şi la maxim potenţialul de care dispun, pentru că numai astfel pot face faţă provocărilor lumii contemporane, mereu în schimbare, dar şi nevoilor de adaptare continuă la noile realităţi ale secolului XXI, iar educaţia, în sensul său larg, organizată prin structuri, forme şi activităţi de învăţare permanentă/pe tot parcursul vieţii ar putea reprezinta cheia înţelegerii modului în care pot fi abordate aceste schimbări.