AVIZ
din 20 mai 2013
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru postul de director
 al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
 
​Comisia de concurs a Ministerului Educaţiei a examinat actele prezentate cu privire la concursul pentru postul de director al IŞE şi înaintează către Consiliul Ştiinţifico-Didactic al IŞE  candidatura dnei Pogolşa Lilia,
anul naşterii – 1 aprilie 1963
funcţia – director IŞE
gradul ştiinţific – doctor  în istorie
titlul ştiinţifico-didactic – conferenţiar universitar
vechimea în activitatea ştiinţifico-didactică – 26,5 ani
(inclusiv activitatea didactică în învăţămîntul universitar – 24,5 ani)
 
Şedinţa Consiliului Ştiinţifico-Didactic cu privire la alegerea directorului IŞE va avea loc
la 5 iunie 2013, orele 9.°°
(sala de şedinţe, 212, IŞE)
 
Secretarul Comisiei de Concurs a ME
Oxana Paladi, doctor,
Şef sector Educaţie Timpurie IŞE