Publicaţii distribuite Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza acordurilor de colaborare   
             
În scopul valorificării colecţiilior şi al  dezvoltării relaţiilor profesionale Biblioteca IŞE a încheiat  acorduri de colaborare (schimb de carte) cu bibliotecile instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova şi cu Biblioteca Pedagogică Naţională C. Petrescu, Bucureşti (România).
     În baza acordului  de colaborare, Biblioteca institutului a primit prin intermediul schimbului de carte  cu alte biblioteci următoarele titluri de documente:
Biblioteca Ştiinţifică  Centrală Andrei Lupan a AŞM
 1. AKADEMOS: Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2013 / 1 ( 28 ).  
 2. Revista de  Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2012 / 1, 2, 3;    2013 / 1.
Biblioteca Centrală USM din Chişinău                                                                                                                                       
 1. Studia Universitatis: Revistă ştiinţifică. Seria Ştiinţe ale Educaţiei: Pedagogie. Psihologie. Didactici particulare. 2012 / 9 ( 59 ). 
 2. Studia Universitatis: Seria Ştiinţe Sociale: Sociologie. Drept. Ştiinţe Politice. 2012 / 3 (53).
 3. Studia Universitatis: Seria Ştiinţe reale şi ale naturii: Biologie. Chimie. 2012 / 1 ( 56 ). 
 4. Studia Universitatis: Seria  Ştiinţe exacte şi economice: Matematică. Fizică.Economie. 2012 / 2.
 5. Asistenţa Socială în contextul globalizării / Maria Bulgaru. Ch., 2012.
Biblioteca Pedagogică Naţională C. Petrescu , Bucureşti, România
 1. Revista  de  Pedagogie. 2012 / 1, 2, 3, 4; Fondator: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti.
 2. Revista de Psihologie.  2012 / 1, 2, 3, 4; Fondator: Academia Română. 
Referinţe asupra publicaţiilor:  
 ACADEMOS – Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă /AŞM. Include următoarele articole  ştiinţifice:
 • Sesiunea a XV –a a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei / Eugenia TOFAN ,Centrul Media al AŞM;    
 • Reformarea cercetării ştiinţifice – imperativ acut al societăţii / Academician  Gheorghe DUCA, Preşedintele AŞM; 
 • Reputaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, garantată de managementul său performant / Prof.univ., dr. Ion PETRESCU, membru de Onoare al AŞM; 
 • Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate  din Republica Moldova:  1 ianuarie 2013 / Academician Valeriu CANŢER; Academician Simion TOMA; Dr. hab., conf. cerc. Vitalie MINCIUNĂ; Dr., conf. cerc. Lucia BILEŢCHI: Consiliul Naţional  pentru Acreditare şi Atestare; Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale;
 • Evaluarea  ştiinţei moderne: cu – metrii vechi şi / sau noi? / Drd. Igor COJOCARU, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale ş.a.
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice /Academia de Ştiinţe a Moldovei;  Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice. Include următoarele compartimente: Filosofie, Ştiinţe politice, Studii Europene şi relaţii Internaţionale, Sociologie şi demografie, Comunicări ştiinţifice, Moştenire, Evenimente.
Studia Universitatis: Revistă ştiinţifică. Articolele prezentate  în revistă  oferă cititorilor posibilităţi de a cunoaşte realizările ştiinţifice din ultimii ani în cadrul catedrelor, centrelor  şi laboratoarelor   de cercetări ştiinţifice ale instituţiilor ştiinţifice şi în afara acestora.
Revista de Pedagogie / Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti. Reflectă rezultatele cercetării ştiinţifice în domeniul educaţiei la nivel naţional şi internaţional, aspecte de activitate din domenii precum management şcolar, curriculum, evaluare, educaţie permanentă, consiliere şi orientarea carierei. Revista contribuie la facilitarea schimbului de experienţă şi la consolidarea pregătirii resurselor umane din domeniul educaţiei.
Revista de Psihologie / Academia Română.  Publică articole inovative, cercetări, unele articole scot în evidenţă relevanţa problematicii studiate pentru diferite contexte şi arii  socioculturale.
Asistenţa Socială în contextul globalizării / Maria BULGARU; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Ch., 2012. Autoarea, în lucrarea sa,  analizează şi sistematizează procesele de globalizare pentru asistenţa socială,   dimensiunile internaţionale ale asistenţei sociale, cerinţele faţă de formarea asistenţilor sociali în noile condiţii etc. O deosebită atenţie este acordată familiei ca obiect al asistenţei sociale, metodelor aplicate de asistentul social în  lucrul cu familia.
Elizaveta GLOBA, şef Bibliotecă, IŞE

 

Publicaţii distribuite Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza acordurilor de colaborare  Publicaţii distribuite Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza acordurilor de colaborare  Publicaţii distribuite Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza acordurilor de colaborare
Publicaţii distribuite Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza acordurilor de colaborare Publicaţii distribuite Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza acordurilor de colaborare Publicaţii distribuite Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza acordurilor de colaborare
Publicaţii distribuite Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza acordurilor de colaborare Publicaţii distribuite Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza acordurilor de colaborare Publicaţii distribuite Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în baza acordurilor de colaborare