Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă admiterea la

STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, ciclul II

pentru perioada 2013-2014,

specializările din cadrul domeniilor 

Ştiinţe ale Educaţiei şi Ştiinţe Sociale:

 • Ştiinţe ale educaţiei:
  • Didactica disciplinelor naturii,
  • Didactica disciplinelor socio-umane,
  • Didactica disciplinelor filologice,
  • Didactici în învăţămîntul primar,
  • Didactica funcţională în educaţia timpurie,
  • Educator puericultor,
  • Pedagogie generală,
  • Teoria şi metodologia instruirii,
  • Management educaţional.
 • Ştiinţe sociale:
  • Psihologia şi pedagogia dizabilităţii în contextul incluziv,
  • Psihocorecţia logopedică în comunicare şi limbaj,
  • Conflictologie şi mediere psihologică,
  • Psihologia educaţiei şi consiliere,
  • Psihologia resurselor umane,
  • Psihologie socială,
  • Psihologie corecţională,
  • Psihologie socială şi corecţională.

Regulamentul cu privire la admiterea, organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de masterat, ciclul II, la IŞE

PROBELE COMPLEXE DE ADMITEREVOR AVEA LOC LA DATA DE 30.07.2013
în conformitate cu următorul orar:

Nr
Ora
Proba
Sala
1
900-1000
Disciplina
de
Pedagogie
311
profil
Psihologie
312
2
1000-1100

Limbi străine
Limba franceză

311
Limba engleză

312
3
1100-1200
Utilizarea calculatorului
218
217

 

Candidaţii la studiile superioare de masterat vor prezenta la Comisia de admitere următoarele acte: 

 1. Cererea de admitere la concurs;
 2. Fisa personală de evidenţa a cadrelor (descarcă aici);
 3. Diploma de licenţă şi certificatul academic (original, copie);
 4. Buletinul de identitate (original, copie);
 5. Curriculum vitae (vezi instrucţiunile de completare a CV şi descarcă aici formularul recomandat);
 6. Copia carnetului de muncă (în cazul în care candidatul este angajat în cîmpul de muncă);
 7. Certificat medical (formular 086-U);
 8. 4 fotografii 3x4.

Candidaţii la studiile superioare de masterat vor susţine:

 1. Probe complexe la disciplinele de profil:
  • Ştiinţe ale educaţiei: pedagogie;
  • Ştiinţe sociale: psihologie;
 2. test de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine (calificativ admis-respins) ;
 3. test de verificare a competenţelor de utilizare a calculatorului (calificativ admis-respins).
SUBIECTELE PENTRU PROBELE COMPLEXE LA DISCIPLINELE DE PROFIL:
MODELE DE TESTE DE VERIFICARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE LA LIMBA STRAINĂ:
MODEL DE TEST DE VERIFICARE A COMPETENŢELOR DE UTILIZARE A CALCULATORULUI (descarcă aici)

Admiterea la locurile de studii cu achitarea taxei se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.


Depunerea actelor va avea loc în perioada 16– 27 iulie 2013 .

Desfăşurea examenelor va avea loc în perioada 29 iulie- 30 iulie 2013.


Numărul de locuri, taxe şi condiţii (detalii aici)

Studiile de masterat se vor realiza în zilele de vineri – sîmbătă[1].


La solicitare masteranzii vor fi asiguraţi cu cămin.


Adresa Institutului de Științe ale Educației:mun. Chişinău, str. Doina, nr. 104,

Comisia de admitere: etajul III, biroul 314

Telefon de contact: 466 787, 400 700, adresa electronică: www.ise.md