Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat
Pretendent:  BACIU Sergiu,  dr. ped., conf. univ.
Consultant ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, dr. hab. ped., prof. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: DH 38 13.00.01 – 52
Tema tezei: „Teoria şi metodologia managementului calităţii în învăţământul superior”
Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală
data: 18 septembrie 2013, ora 10.00
Local: Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, str. Doina, 104, or. Chişinău, 

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei 
  • Baciu S. Managementul calităţii în învăţământul superior. Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2010. 188 p.
  • Baciu S. Aspecte teoretice referitoare la calitatea învăţământului superior. În: Revista Univers Pedagogic, Chişinău: 2010, nr. 4, p. 44 – 52.
  • Baciu S. Modalităţi de elaborare a finalităţilor/competenţelor de formare profesională. În: Revista Univers Pedagogic, Chişinău: 2011. nr. 2, p. 61 - 66.
  • Baciu S. Evaluarea calităţii activităţii cadrelor didactice universitare. În: Revista Studia Universitatis, Chişinău: 2011, nr. 5 (45), p. 31 - 37.
  • Baciu S. Procedurile sistemului de management al calităţii din instituţiile de învăţământ superior. În: Revista de Ştiinţe Socio - Umane, Chişinău: 2011, nr. 3 (19), p. 15-25.
  • Бачу С. Качество менеджмента - фактор качества учебного заведения. În: GESJ: Education Science and Psychology, 2011, nr. 2 (19), p. 57 - 64. http://gesj.internet-academy.org.ge/ru/list_artic_ru.php?b_sec=edu&issue=2011-12   
  • Бачу С. Качество учебного заведения: ориентация на удовлетворение потребностей учащихся. În: Вестник Томского государственного педагогического университета, Томск: 2011, nr. 12 (114), p. 79 - 84.
  • Бачу С. Взаимодействие факторов качества учебного заведения. În: «Качество. Инновации. Образование», Москва: 2012, nr. 2 (81), p. 6 - 10. 
  • Бачу С. Оценивание – важнейший компонент гарантии качества в учебном заведении. În: «Alma Mater» (Вестник высшей школы). Москва: 2012,  nr. 3, p. 20 - 25.
Rezumatul tezei
1. Problematica abordată. Cercetarea contribuie la procesul de unificare conceptuală şi metodologică în domeniul neexplorat suficient al managementului calităţii în învăţământul superior, pornind de la situaţia existentă în învăţământul din Republica Moldova, de la obiectivele dezvoltării sistemului educațional şi de la rezultatele cercetărilor şi evoluţiilor recente înregistrate în lume atât în teoria cât şi în practica managementului calităţii.

2. Conţinutul de bază al tezei. În teză sunt determinate fundamentele teoretice și metodologice ale managementului calităţii în învățământul superior, prin elaborarea din perspectivă holistică a Paradigmei managementului - compusă din concepţia asigurării calităţii şi sistemul de management al calităţii, capabilă să asigure competenţă instituţională pentru a produce prin intermediul unor procese eficiente/eficace servicii educaţionale competitive.

3. Principalele rezultate obţinute constau în fundamentarea, elaborarea și validarea Paradigmei managementului calităţii – produs științific emergent, generator de noi soluții praxiologice în problematica managementului educaţional din Republica Moldova.