Miercuri, 25  septembrie 2013, ora 15:00, 
în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor in pedagogie a dnei Dermenji Svetlana, cu tema:
FORMAREA COMPETENȚEI DIDACTICE A STUDENȚILOR FILOLOGI,  
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală.
Consultant ştiinţific: Vicol Nelu, dr. în filologie, conf. univ.
Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str. Doina, 104.