Vineri, 27  decembrie 2013, ora 10:00, 
în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
va fi examinata teza de doctor in pedagogie a dnei Nastas Svetlana, cu tema:
CONCEPTUALIZAREA CONEXIUNII INVERSE ÎN PROCESUL DE EVALUARE A REZULTATELOR ŞCOLARE,  
specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală.
Consultant ştiinţific: PLATON Carolina, doctor habilitat, profesor  universitar
Sedinta se va desfasura în sala 212 a Institutului de Stiinte ale Educatiei, str. Doina, 104.