INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II, masterat,

pentru anul de învăţământ  2014 -2015,

buget/contract, la specializările:

 

Domeniul „Ştiinţe ale Educaţiei”: 

 • Managementul educaţional;
 • Didactica disciplinelor filologice;
 • Didactica disciplinelor reale;
 • Didactica disciplinelor socioumanistice;
 • Psihopedagogie în învăţămîntul  primar;
 • Psihopedagogie în educaţia preşcolară. 

Domeniul „Ştiinţe sociale”: 

 • Asistenţa psihologică în sistemul educaţional;
 • Psihologia educaţiei timpurii;
 • Asistenţa psihopedagogică a persoanelor cu CES;
 • Psihologia socială şi  corecţională.

 

 

Studiile superioare de masterat  în cadrul IŞE  asigură:
   
a) aprofundarea/specializarea într-un domeniu de formare;
    b) formarea specialiştilor de înaltă calificare;
    c) dezvoltarea competenţelor de cercetare ştiinţifică. 
 

 

Candidaţii la studii superioare, ciclul II,  masterat, vor prezenta următoarele acte:

 • cererea de admitere la concurs;
 • actul de studii şi suplimentul la diplomă, în original şi xerocopia acestora;
 • certificatul medical (formular 086-U);
 • buletinul de identitate în original şi xerocopia acestuia;
 • xerocopia carnetului de muncă;
 • 4 fotografii 3x4.

Candidaţii la studii superioare, ciclul II,  masterat, vor susţine:

 • proba complexă la disciplina de profil;
 • testul de verificare a competenţelor lingvistice la una dintre limbile străine;
 • testul de verificare a competenţelor de utilizare a computerului.

 

SUBIECTELE PENTRU PROBELE COMPLEXE LA DISCIPLINELE DE PROFIL:
MODELE DE TESTE DE VERIFICARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE LA LIMBA STRAINĂ:
MODEL DE TEST DE VERIFICARE A COMPETENŢELOR DE UTILIZARE A CALCULATORULUI (descarcă aici)
 

 

Admiterea la locurile de studii cu achitarea taxei se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.

Studenţii înmatriculaţi la studii superioare de masterat pot obţine, în condiţiile legii, bursa de master.

 

Perioadele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii superioare, ciclul II, masterat, pentru anul de învăţământ 2014-2015, sunt stabilite după cum urmează:
 • depunerea cererilor: 

 

turul I: 21 iulie – 14 august;

 

turul II: 19 - 31 august.

 

 • desfăşurarea probelor de concurs: 

 

turul I: 15 august;

 

turul II: 04 septembrie.

 

 • anunţarea rezultatelor: 

 

turul I: 18 august;

 

turul II: 08 septembrie. 

 


Comisia de admitere îşi desfăşoară activitatea în sala 101 A, etajul 1, str.Doina,104, Chişinău, tel.022 462959.
 
Programul de lucru al Comisiei de Admitere este următorul:
Luni – vineri, între orele 09.00 – 17.00
Sâmbătă, între orele 09.00 – 14.00

Notă: Conform dispoziţiei Ministerului Educaţiei 03/14-569 din 03.07.2014, taxa pentru serviciile de perfectare a documentelor la admiterea în învăţământul superior constituie 30 lei pentru un dosar. Taxa se achită de către candidat la contabilitatea IŞE (et. III).