ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
 LA STUDIILE SUPERIOARE, CICLUL II, MASTERAT
ANUL DE STUDII 2014 – 2015

Comisia de admitere la studiile superioare, ciclul II, masterat
anul de studii 2014 – 2015, 
  aduce la cunoştinţă că probele complexe de admitere
vor avea loc la data de 04.09.2014, în conformitate cu următorul orar:
 

Nr

Ora

Proba

Sala

1

900-1030

Disciplina de

Pedagogie

412

profil

Psihologie

414

2

1040-1210

Limbi străine

Limba franceză

412

Limba engleză

414

3

1220-1350

Utilizarea calculatorului

218

217