Concursul pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat, pentru anul de studii 2014 – 2015

     Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat pentru anul de studii 2014 – 2015, cu finanţare buget şi contract în baza planului aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.270-274 din 12 septembrie 2014.
     La concursul de admitere la doctorat se pot înscrie cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de masterat sau de licenţă.
     Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract contra plată.
    Concursul de admitere la studii de doctorat şi postdoctorat se anunță la următoarele specialități:
 • 511.03 Psihologie socială
 • 531.01 Teoria generală a educației
 • 532.01 Didactică preșcolară
    Cererile de admitere la concurs se depun în perioada 1 – 15 octombrie 2014 pe adresa: str. Doina 104, et.2, bir. 211, tel: 022 466 905.

Modalități de instruire prin doctorat
 • la zi - pentru o perioadă de 3 ani, cu burse obţinute de candidaţi prin concurs în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere
 • fără frecvenţă - pentru o perioadă de 4 ani
Actele necesare pentru admitere:
 • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi anexa (copia legalizată şi originalul);
 • pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
 • la concursul de admitere  pot participa candidații cu media generală nu mai mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9.
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
 • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific al facultăţii/ instituţiei prin care se confirmă recomandarea candidatului la studii prin doctorat sau recomandaţiile a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • extras legalizat din carnetul de muncă;
 • 3 fotografii 3×4.
Examenele de admitere se vor desfăşura în perioada 17 - 27 octombrie 2014.
Specialitatea – 17  octombrie (pedagogie/psihologie)
Limba străină – 27 octombrie

Examenele se vor desfășura în incinta Institutului de Științe ale Educației, et. II aula 208.
Taxa de înscriere – 30 lei.
 
Studiile încep la 1 noiembrie.

Notă. Candidaţii la postdoctorat depun suplimentar:
 • copia legalizată a Diplomei de doctor în ştiinţe;
 • lista lucrărilor publicate după susţinerea tezei de doctor;
 • certificat despre salariul mediu pentru ultimul an de activitate, primit pînă la înscrierea la postdoctorat.

Responsabil studii doctorat, IȘE
Aliona Afanas, dr. în pedagogie