Pe data de 13 noiembrie 2014 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a avut loc atelierul de validare a Raportului de ţară „Procesul Torino 2014 în Republica Moldova” cu participarea reprezentantului Fundaţiei Europene pentru Instruire (ETF) dna Gabriela Platon şi a membrilor Grupului de lucru – reprezentanţi ai instituţiilor relevante ce alcătuiesc contextul socio-economic al sistemului de învăţământ profesional-tehnic:
 • Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional,
 • Ministerul Educaţiei,
 • Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
 • ANOFM,
 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,
 • Ministerul Economiei,
 • Biroul National de statistică,
 • comitetele sectoriale şi reprezentanţi ai altor parteneri sociali. 
Activitatea în cadrul atelierului de lucru a fost focalizată pe rezultatele autoevaluării pentru anii 2013 şi 2014, a pieţei muncii, a evoluţiilor în economia ţării, a sistemului de Învăţământ Profesional Tehnic, precum şi progresele de referinţă înregistrate în ultimii cinci ani.
Contextual, Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a treia oară consecutiv coordonează activitatea grupului de lucru (2010, 2012, 2014) asupra Raportului de ţară, pe care ulterior îl prezintă Ministerului Educaţiei şi Fundaţiei Europene pentru Instruire. 

Pe data de 13 noiembrie 2014 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a avut loc atelierul de validare a Raportului de ţară „Procesul Torino 2014 în RM”...Pe data de 13 noiembrie 2014 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a avut loc atelierul de validare a Raportului de ţară „Procesul Torino 2014 în RM”...Pe data de 13 noiembrie 2014 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a avut loc atelierul de validare a Raportului de ţară „Procesul Torino 2014 în RM”...Pe data de 13 noiembrie 2014 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a avut loc atelierul de validare a Raportului de ţară „Procesul Torino 2014 în RM”...Pe data de 13 noiembrie 2014 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a avut loc atelierul de validare a Raportului de ţară „Procesul Torino 2014 în RM”...Pe data de 13 noiembrie 2014 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a avut loc atelierul de validare a Raportului de ţară „Procesul Torino 2014 în RM”...Pe data de 13 noiembrie 2014 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a avut loc atelierul de validare a Raportului de ţară „Procesul Torino 2014 în RM”...Pe data de 13 noiembrie 2014 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a avut loc atelierul de validare a Raportului de ţară „Procesul Torino 2014 în RM”...