ANUNŢ

Institutul de Științe ale Educației, invită cadrele didactice, în perioada 01 – 20 decembrie 2014 la stagii de formare profesională continuă în didactica predării disciplinelor şcolare:
 • Matematica (șc.naț.)
 • Chimia (șc.alol.)
 • Limba şi literatura română (șc.naț.)
 • Limba și literatura rusă (șc.naț.)
 • Limba și literatura franceză 
 • Istoria (șc.naț.)
precum şi în: 
 • Biblioteconomie (bibliotecari şcolari)
 • Psihopedagogie (educatori din școlile internat și pedagogi sociali)
 • Învățămînt primar (șc.naț.)
 • Educație preșcolară (șc.naț.)
Scopul stagiilor constă în susținerea procesului de creştere a calităţii sistemului național de educație prin  formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva competentelor, creativităţii, competitivităţii. 

Stimați pedagogi, 
 • dacă sînteți curioși să aflați cele mai noi rezultate ale cercetării în educaţie;
 • dacă doriți să vă familiariazați cu moderinzările curriculare şi cu prevederile europene în educație;
 • dacă vreți să fiți la curent cu abordările educaţionale inovative şi originale;  
 • dacă sunteți dornici să învățați într-o manieră interactivă noi strategii didactice;
 • dacă voiți să vă familiarizați cu noile tehnologii informaționale;
 • dacă doriți să acumulați experiență profesională prin asistare la lecții în cele mai prestigioase licee din capitală;
 • dacă doriţi să acumulaţi  credite profesionale obligatorii pentru atestare;
 • dacă doriți să vă dezvoltaţi competențele profesionale în săli moderne de studii; 
 • dacă doriţi să vă întremați starea sănătăţii la Profilactoriu, 

VĂ INVITĂM LA INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, str. Doina, 104.

Telefoane de contact:
022466787, 022466905,
022468730, 022400700