ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ANUL II DE STUDII, PROGRAMUL PRE-BOLOGNA. VINERI, 19.12.2014, ORA 15.00 VA AVEA LOC SUSŢINEREA PREVENTIVĂ A TEZELOR DE MASTER, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1.SPECIALIZAREA  „MANAGEMENT  EDUCAŢIONAL”                     – SALA  DE  CURS  -  311
2.SPECIALIZAREA  „PSIHOLOGIE  SOCIALĂ  ŞI  CORECŢIONALĂ”    – SALA  DE  CURS  -  208
3.SPECIALIZAREA  „ DIDACTICA  DISCIPLINELOR  FILOLOGICE”     – SALA  DE  CURS  -  314
4.SPECIALIZAREA   „DIDACTICA  DISCIPLINELOR  SOCIOUMANE”   – SALA  DE  CURS  -  314
5.SPEC-REA   „PSIHOPEDAGOGIA  ÎNVĂŢĂMÎNTULUI  PRIMAR  ŞI  PREŞCOLAR”– SALA DE CURS -314