La data de 17 decembrie a.c., dna profesor universitar Sheryl Feistein, Universitatea Augustana, SUA,  în colaborare cu Serviciul Relații Internaționale, Centrul de Excelență Didactică și Secția TIC din cadrul IȘE, organizează pentru cadrele didactice și cercetătorii științifici din cadrul IȘE workshopul "E-Learning: aspecte tehnice și metodologice". 
Evenimentul propune către discuție metogologia creării, organizării și administrării a instruirii la distanță prin intermediul platformei Moodle. 


Pentru participare, doritorii sunt invitați să completeze formularul de înregistrare, care  permite identificarea conținuturilor tematice de un mai mare interes.