RAPORT ANUAL
cu privire la activitatea Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
anul 2014

     Raportul anual al Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe perioada anului 2014 reflectă realizările activităţilor şi serviciilor de asigurare informaţională, oferite dezvoltării activităţii de formare profesională şi activităţii de cercetare a institutului, precum şi personalului ştiinţific şi didactic, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice de la formare profesională continuă şi recalificare şi altor caregorii de cititori. RAPORT ANUAL