Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei organizează la 15 ianuarie 2015 expoziţia ştiinţifico-didactică
în cadrul stagiilor de formare profesională continuă cu genericul
Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolare.

Obiectivul: Promovarea valorilor educaţionale în contextul asigurării modernizării continue a sistemului de educaţie.

Expoziţia vizează liniile de convergenţă pentru o dezvoltare eficientă a profesiei şi a competenţelor profesionale a cadrelor didactice, ea ( expoziţia ) fiind   un progres notabil orientat spre rezultate, abordând probleme şi soluţii atât pe niveluri  de învăţămînt, cît şi pe subiecte transversale. Multe dintre problemele abordate sunt înzestrate cu idei şi proiecte incluse în Curricula şi Ghiduri de implementare  a curriculumului modernizat , Standarde educaţionale, Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor, didactica disciplinilor pedagogice etc.

Tematica expoziţiei va avea impact pozitiv de recunoaştere a competenţelor reale ale cadrelor didactice preuniversitare aflaţi la stagiile de formare continuă, orientăndu-i profund spre dezvoltarea durabilă a sistemului educaţional.
                                                                                                Elizaveta GLOBA, şef Bibliotecă IŞE