PLATFORME ONLINE TICE PENTRU FORMATORII 
INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Cadre didactice şi cercetători de la IŞE sunt implicaţi în instruirea online gratuită în calitate de formatori pentru cadrele didactice din republică privind utilizarea TICE în procesul de predare-învăţare-evaluare. Atare platformă este administrată de IREX Make a Better World, aceasta fiind o organizaţie internaţională non-profit care desfăşoară programe de liderism şi inovare, având drept scopul de dezvoltare calitativă a educaţiei, sporirea independenţei mass-media şi promovează dezvoltarea societăţii civile pluraliste. 
IREX Make a Better World, împreună cu partenerul său IREX Europe, pun la dispoziţie programe de dezvoltare şi de expertiză de consultanţă în peste 100 de ţări.