În urma rezultatelor concursului anunţat de Academia de Ştiinţe a Moldovei la proiecte ştiinţifice de cercetare naţionale pentru anii 2015-2018, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a devenit unul dintre beneficiarii acestui concurs de 6 proiecte de cercetare: 2 proiecte fundamentale şi 4 proiecte aplicative.

PROIECTE FUNDAMENTALE
15.817.06.04 F. Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Director de proiect: Pogolşa Lilia, dr. hab., conf. univ.
15.817.06.07 F. Epistemologia și praxiologia asistenței psihologice a învățării pe tot parcursul vieții.
Director de proiect: Bolboceanu  Aglaida,   dr.hab., prof. cercetător

PROIECTE APLICATIVE
15. 817.06.15.A. Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi.
Director de proiect: Cazacu Tamara, dr. ped.
15.817.06.16 A.  Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului educaţional în învăţământul secundar-general. 
Director de proiect: Franţuzan Ludmila, dr. ped.
15.817.06.17A.Elaborarea mecanismelor şi metodologiilor pedagogice de conjugare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate pentru asigurarea coeziuni sociale şi oferirea unei educaţii de calitate
Director de proiect: Cara Angela, dr. ped., conf. cerc.
15.817.06.18 A.  Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a calității și eficienței procesului de educație timpurie. 
Director de proiect: Vasian Tatiana, dr. psihol.