STUDIU BIBLIOGRAFIC - DOCUMENTĂRI ANALITICE ŞI SINTETICE

GALINA MARTEA - PEDAGOGUL CU O PERSONALITATE AUTENTICĂ ŞI O PERSONALITATE INTEGRĂ

    Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei propune cadrelor didactice, managerilor şcolari, care activează în instituţiile de învăţământ, cercetătorilor ştiinţifici, doctoranzilor, masteranzilor de a face cunoştinţă cu monografia "SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT - PROMOTOR AL IDENTITĂŢII NAŢIONALE”, autor Galina MARTEA. Disponibilitatea este la: www.ise.md.
 
 • Monografia: Galina MARTEA, SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT - PROMOTOR AL IDENTITĂŢII NAŢIONALE /Galina MARTEA; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Chişinău: Editura Pontos, 2015, 204 pagini . ISBN 978-9975-51-634-1., include cinci capitole:

CAPITOLUL I.    Sistemul de învăţământ - produs şi valoare a dezvoltării sociale
CAPITOLUL II.   Învăţământul prin ştiinţa pedagogiei - temelia perfectă a societăţii
CAPITOLUL III.  Personalitatea individului şi a sistemului de instruire în societate
CAPITOLUL IV.  Guvernarea instruirii şi educaţiei de valoare
CAPITOLUL V.   Realitatea dezvoltării unei ţări în condiţii de ineficienţă
   
    Pentru Galina MARTEA sistemul de învăţământ este văzut astfel: „Unitatea de învăţământ, fiind fundamentul tuturor formelor de educaţie şi instruire a omului, este şi valoarea prin care traversează fiinţa umană cu scopul de a se redescoperi pe sine însăşi ca valoare - însuşire şi ca individualitate aparte a unui mediu social. Aceste valori, la rândul lor, formează acel principiu al existenţei care impune omul să respecte şi să aprecieze importanţa conţinutului social şi importanţa strategiei comune în dezvoltare” ( subcapitolul 1.1, pag.44 ).
    În această lucrare ştiinţifică de o valoare deosebită importanţa şi rolul ştiinţei pedagogice în sistemul de educaţie şi instruire este interpretat  de  Domnia Sa în aşa mod: "Pedagogia, ştiinţă în formarea şi instruirea omului, este activitatea prin care se reproduc valorile umane cu caracter social şi este domeniul prin care sunt valorificate procesele de comportare şi comunicare dintre individ şi societate” (capitolul II, pag 75).

    Biblioteca institutului dispune de 10 exemplare/monografie , donaţie oferită de autoarea Galina MARTEA.  Cei interesaţi, au posibilitatea de a  se documenta cu  monografia în sala de lectură a Bibliotecii. 
    De asemenea, colecţia de carte a Bibliotecii IŞE s-a îmbogăţit şi cu culegerea  de poezii/ aforisme "Durere Tricoloră”, 2014, autor Galina MARTEA. Acest volum de carte a fost nominalizat recent cu Premiul I (secţiunea A, pentru volumele cu poezie) în Concursul de poezie "Alexandru Macedonski” (organizat de Uniunea Scriitorilor Europeni ),  2015. 

Această carte cu poezii/aforisme este prezentă:
 • Galina MARTEA. DURERE TRICOLORĂ: Poezii, Aforisme. - Chişinău:  Editura Pontos, 2014  (CE UASM),  176 pagini. ISBN 978- 9975 - 51- 552 -8.
      Pentru Galina Martea poezia este o punte dintre Olanda, ţara de adopţie, şi Moldova, ţara în care s-a născut. Dorul pentru ea e „tricolor”, Basarabia e „ haină  în durere tricoloră” („ Prin haina  în culori ce ard tristeţea”), românii sunt un neam  "cu sângele pe două maluri” (Te-ai născut să mori pe cruce răstignit”), izvorul identitar e "plin de lacrimi”, autoarea având credinţa că "sufletul unei naţii izvorât din lacrimi” se înalţă mai uşor în tării. (spune Nicolae Dabija, academician, scriitor, poet, editor,  în prefaţa cărţii "Durere Tricoloră”, pag.5) . 
 În articolul:  
 • INSTRUIREA ŞI EDUCAŢIA - PROCES ÎN EVOLUŢIA OMULUI ŞI A MEDIULUI SOCIAL/ Galina MARTEA. În: Univers Pedagogic: Revistă ştiinţifică de pedagogie şi psihologie. Categoria C. 2015, nr.1, pp. 22-25. ISSN 1811-5470, autoarea abordează Rolul esenţial al instruirii şi edicaţiei în menţinerea echilibrului intelectual şi spiritual al omului într-un mediu social, astfel formâdu-i personalitatea şi identitatea       
                     
Opiniile şi impresiile despre Galina MARTEA, autoarea monografiei "Sistemul de învăţământ – promotor al identităţii naţionale”cititorul le poate  afla din  articolele ştiinţifice publicate de către autorii institutului  în  publicaţiile periodice:
             
 • CREAŢIE AUTENTICĂ ÎN ŞTIINŢA PEDAGOGIEI/ Nicolae BUCUN, doctor habilitat în ştiinţe psihologice, doctor în ştiinţe medicale, academician, profesor universitar. În: Literatura şi Arta,  2015, 20 august , nr. 31-32 (3648-3649), pag. 11.
 • ARTA FILOZOFICĂ A EDUCAŢIEI / Virgil Mândâcanu, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar. În: Literatura şi Arta, 2015, 16 aprilie, nr. 16(3633),  Chişinău, pag.3.
 • GALINA MARTEA - OM AL CUVÂNTULUI INTELIGENT ŞI AL GENEROZITĂŢII / Natalia-OLARU-ŢURCAN, master în ştiinte ale educaţiei, cercetător ştiințific. În: Univers Pedagogic Pro, 2015, 30 aprilie , nr. 17 (477), pag.8. si În: Literatura şi Arta, 2015, 18 iunie, nr.25(3642) , pag.5. 
 • GALINA MARTEA – O VIAŢĂ ÎN CĂUTARE DE ADEVĂR/ Mitrofan Ciobanu (academician al AŞM, doctor habilitat ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar) şi Larisa Sali (doctor în pedagogie, UST), Opinii la întreaga activitate de creaţie literară şi ştiinţifică. În: Literatura şi Arta”, 2014, 21 august,  nr.31-32-33(3596-3597-3598), pag.9.
 • SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT - PROMOTOR AL IDENTITĂŢII NAŢIONALE/ Nicolae BUCUN (Republica Moldova). În: Univers Pedagogic: Revistă ştiinţifică de pedagogie şi psihologie. Categoria C. 2015, nr. 2,  pp. 73-76.
Interviuri cu Galina MARTEA în domeniul educaţiei şi instruirii, corelat cu Idealul Naţional:
 • "Pedagogii de excepţie despre realizarea Noului Cod al Educaţiei”. În dialog Virgil Mândâcanu (doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, R.Moldova) şi Galina Martea (doctor în ştiinţe economice, scriitoare, Olanda, Amsterdam). În: Literatura şi Arta, 2014,  16 octombrie, nr. 42(3607),  pag.7.
 • "Formarea calitativă a cadrului didactic este un fenomen extrem de necesar pentru sistemul de învăţământ national”. Dialog realizat cu Virgil Mândâcanu (doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, R.Moldova) şi Galina Martea (doctor în ştiinţe economice, scriitoare, Olanda). În:  Univers Pedagogic PRO: Săptămânal al ME al RM şi al IŞE. 2015, 16 aprilie, nr.15 (475),  pag. 3.                    
 • "Idealul Naţional corelat cu identitatea şi unitatea naţională, cu aspiraţia de reîntregire a neamului românesc”.  Discută Virgil Mândâcanu, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, R. Moldova, şi Galina Martea, doctor în ştiinţe economice, scriitoare, Olanda. Ziarul Naţional, Chişinău. Accesat 22.06.2015, ora 14:14. Disponibil: https://drive.google.com/file/d/0ByA7Kci8VpxBUmhOenB6b0hMYUk/view?pli=1
Alte informaţii  despre  Galina MARTEA în:
   Ca orice instrument ,monografia "SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT - PROMOTOR AL IDENTITĂŢII NAŢIONALE”, scrisă  de Galina MARTEA, doctor în ştiinţe economice, scriitoare, poetă,  reprezintă o valoroasă contribuţie în dezvoltarea sistemului de învăţământ naţional, care pune la dispoziţia tuturor cadrelor didactice  informaţii autentice în ştiinţa pedagogiei şi metodelor de educaţie şi instruire, permite cunoaşterea mai profundă a domeniului şi de a determina corect rolul şi importanţa cadrului didactic în organizarea şi desfăşurarea procesului  educaţional.
   O asemenea lucrare ştiinţifică este rezultatul unei voinţe de cunoaştere a teoriilor şi principiilor moderne de educaţie şi instruire, calificarea profesională şi puterea de muncă intelectuală şi spirituală. Fără nici o obligaţie, dar numai din dragoste şi profesonalism pentru promovarea, dezvoltarea şi menţinerea identităţii naţionale a propriului popor si propriei societăţi, autoarea se consacră cu multă răbdare şi plăcere acestei munci nobile, care de fiecare dată o duce cu succes la bun sfârşit. 
   Stimată Doamnă Galina MARTEA, Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei Vă admiră la justa valoare şi Vă asigură ca această lucrare ştiinţifică va fi promovată şi valorificată de întreaga comunitate ştiinţifică şi didactică din sistemul de învăţământ. Lucrarea Dumneavoastră poate servi ca sursă de inspiraţie pentru cadrele didactice şi manageriale, poate oferi motto-uri şi citate de titluri pentru diverse publicaţii şi materiale informative, la începutul sau în cadrul unor lucrări cu scopul de a releva ideea fundamentală a scrierii respective. 

Elizaveta GLOBA, şef Bibliotecă,
grad de calificare I,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei