Biblioteca IŞE organizează la 15 ianuarie 2015 expoziţia ştiinţifico-didactică în cadrul stagiilor de formare profesională continuă cu genericul Tendinţe moderne în didactica disciplinelor şcolare.
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice/manageriale pentru anul 2015
Vineri, 16 ianuarie 2015, ora 14:00, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul IŞE se anunţă susţinerea tezei de doctor în pedagogie a d-nei Șpac Silvia
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice/manageriale pentru anul 2015
Raport anual cu privire la activitatea Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei anul 2014
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
Luni, 29 decembrie 2014, ora 14:00, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul IŞE se anunţă susţinerea tezei de doctor în pedagogie
La data de 17 decembrie a.c., dna profesor universitar Sheryl Feistein, Universitatea Augustana, SUA, în colaborare cu Serviciul Relații Internaționale, Centrul de Excelență Didactică și Secția TIC din cadrul IȘE,
ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ANUL II DE STUDII, PROGRAMUL PRE-BOLOGNA. VINERI, 19.12.2014, ORA 15.00 VA AVEA LOC SUSŢINEREA PREVENTIVĂ A TEZELOR DE MASTER, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
Institutul de Științe ale Educației, invită cadrele didactice, în perioada 01 – 20 decembrie 2014 la stagii de formare profesională continuă în didactica predării disciplinelor şcolare:
Pe data de 13 noiembrie 2014 în cadrul Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional a avut loc atelierul de validare a Raportului de ţară „Procesul Torino 2014 în RM”...
Joi, 20 noiembrie 2014, ora 14:00, în şedinţa SSP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor in pedagogie a dnei Globu Nelea, cu tema: RECONCEPTUALIZAREA FORMĂRII PROFESIONALE INIŢIALE A ÎNVĂŢĂTORULUI