Direcţiilor Generale Învăţământ, Tineret şi Sport Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă stagiile de formare profesională continuă a cadrelor didactice în perioada 22.09. – 11.10.2014, după cum urmează:
LISTA PERSOANELOR ÎNMATRICULATE LA STUDII SUPERIOARE, CICLUL II, MASTERAT, ANUL 2014-2015
Rezultatele probelor de concurs la studii superioare, ciclul II, masterat, turul II 08 septembrie 2014
IȘE, CED în colaborare cu ME al Republicii Moldova și DGE, Tineret și Sport din m.Chișinău organizează pentru profesorii de geografie în perioada 26-27 septembrie 2014 seminarul republican cu genericul
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA STUDIILE SUPERIOARE, CICLUL II, MASTERAT ANUL DE STUDII 2014 – 2015
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II, masterat, pentru turul II, la specializările: Domeniul „Ştiinţe ale Educaţiei”, Domeniul „Ştiinţe sociale”
IŞE anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II, masterat, pentru anul de învăţământ 2014 -2015, buget/contract, la specializările: Domeniul „Ştiinţe ale Educaţiei, Domeniul „Ştiinţe sociale”
IȘE implicat într-un nou proiect european de cercetare
Stagiu de formare profesională continuă pentru profesori de religie și preoți
Raport cu privire la activitatea Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în primul semestru al anului 2014
Luni, 30 iunie 2014, ora 14:00, în şedinţa SŞP din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei va fi examinată teza de doctor în psihologie a dnei PAVLENKO Lilia...
Miercuri, 04 iunie 2014, la Institutul de Științe ale Educației a avut loc ședința Seminarului Republican a Profesorilor de Matematică din Republica Moldova