Către Direcţiile Generale Învăţămînt Tineret şi Sport În vederea realizării "Instrucțiunii privind organizarea procesului educațional și aplicarea curriculumului modernizat pentru clasele I - IV în condițiile activității simultane”
Educația ecologică: aspecte acțional - strategice
Marţi, 20 mai, sala de lectură a Bibliotecii IŞE sa desfăşurat Simpozionul literar-artistic cu genericul DUMITRU MATCOVSCHI – PERSONALITATE NOTORIE A LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI
Miercuri, 04 iunie 2014, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Aula 412, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al profesorilor de matematică.
Vineri, 23 mai 2014, ora 14:00, în şedinţa SSP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor in pedagogie a dnei STANCIUC Zinaida, cu tema: INFLUENŢA FORMATIVĂ A COMUNICĂRII PEDAGOGICE ASUPRA STILURILOR COGNITIVE ALE STUDENŢILOR
Marţi, 20 mai, ora 15.00, sala de lectură, Biblioteca IŞE desfăşoară Simpozionul literar-artistic DUMITRU MATCOVSCHI – PERSONALITATE NOTORIE A LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI
În cadrul Proiectului „Dezvoltarea și promovarea educației incluzive”, implementat de către A.O. „Lumos Foundation Moldova”, în colaborare cu ME al RM şi grupul de lucru al IŞE au fost elaborate următoarele materiale...
Vineri, 30 mai 2014, ora 14:00, în şedinţa SSP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor in pedagogie a dnei ȘPAC Silvia, cu tema: FUNDAMENTE PEDAGOGICE ALE EDUCAȚIEI...
La 10-11 aprilie, în incinta Centrului Republican de Dezvoltare a Învațămîntului Profesional se desfășoară activitatea de formare a grupului de experți pentru evaluarea externă a instituțiilor de învățămînt secundar profesional și mediu de specialitate
Marti, 15 aprilie 2014, Ora: 14.00, se anunţă susţinerea tezei de doctor a dnei DERMENJI-GURGUROV Svetlana, cu tema: „Formarea competenței didactice a studenților filologi”
Luni, 14 aprilie 2014, Ora: 14.00, se anunţă susţinerea tezei de doctor a dnei GRIGOR Ina, cu tema: „Educația economică a elevilor din învățământul liceal”
Spectacol muzical cu genericul ,,Cu o floare, cu un dor primăvara a venit în zbor”