Spectacol muzical cu genericul "Azi, Moldovă, eu te cînt".
Vineri, 13 decembrie 2013, ora 14:00, se anunţă susţinerea tezei de doctor a dnei BARBAROŞ Tatiana, Tema tezei: „Repere psihopedagogice privind consilierea şcolară şi profesională a adolescenţilor”
Marti 10 decembrie 2013 ora: 14:00 se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie a dnei Vasian Tatiana
Impresii de la Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică organizat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală Andrei Lupan a AŞM
În zilele de 18-19 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a desfăşurat lucrările CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ
Joi, 31 octombrie 2013, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Sala de festivităţi, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al profesorilor de matematică.
Dragi colegi! Vineri, 18 Ooctombrie 2013 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei are onoarea de a Vă invita la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
În data de 4 septembrie curent, cercetătorii ştiinţifici din cadrul serviciului Relaţii Internaţionale şi Transfer Tehnologic din IŞE au participat la seminarul “Managementul Proprietăţii Intelectuale în programele europene de cercetare”...
Spectacolul muzical Cu drag de Dumneavoastră
Vineri, 11 octombrie 2013, ora 14:00, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul IŞE va avea loc susţinereapublică a tezei de doctor in pedagogie a dnei Braghiş Maria, cu tema: Strategii pedagogice de optimizare a parteneriatului ...
IŞE a organizat stagiile de formare a cadrelor didactice pe subiectul implementării standardelor de eficienţă a învăţării la disciplinele de studiu din învăţămîntul secundar general
Seminar de formare a formatorilor locali în învăţămîntul primar